Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500+ rozpoczyna się 1 października 2017 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rozpoczyna się 1 sierpnia 2017r. Wnioski przyjmowane będą w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wielkopolskiej 41
w Sośniach a także drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. WAŻNE: Jednocześnie można składać wnioski na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W okresie od 1 sierpnia do 30 września czas pracy GOPS zostanie wydłużony

w każdy poniedziałek do godziny 18.00

Zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych terminy rozpatrywania wniosków w okresie świadczeniowym 2017/2018 przedstawiają się następująco:

Wnioski złożone

Rozpatrywanie i wypłacanie wniosków

do 31 sierpnia

do 31 października

we wrześniu    

do 30 listopada z wyrównaniem od października

w październiku

do 31 grudnia z wyrównaniem od października

w listopadzie  

do 31 stycznia bez wyrównania

w grudniu

do ostatniego dnia lutego bez wyrównania

  • Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.
  • Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. lat.
  • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  • Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, między innymi z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendium.

Wzory wszystkich wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Pozostałe ważne informacje dotyczące programu można znaleźć pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/