Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza III nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017

Termin naboru: 24.07.2017 – 22.08.2017.

Termin realizacji projektów:  1 wrzesień 2017 – 31 grudzień 2017. Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 4 miesiące

Wypełniony wniosek należy przesłać do dn. 22.08.2017 do godz. 23:59.

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO ?

Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (min. 3 osoby)

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

 •  mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj.:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek na realizację Inicjatywy DL do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 24.07.2017 – 22.08.2017

Termin realizacji projektów:  1 wrzesień 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 4 miesiące

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.08.2017

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do dn. 22.08.2017 do godz. 23:59.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w III naborze  w 2017 r. wynosi co najmniej  22 191,28 zł.

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

 • wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy
 • Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,
 • podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych). W III naborze konkursu Lokalna Komisja Grantowa będzie także preferować wnioski złożone przez organizacje z terenu gmin, z których wnioski w 2017 r. nie były jeszcze składane tj. z gmin: Cieszków, Przygodzice, Żmigród.

JAK TO ROBILI INNI ? 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na KONSULTACJE

Dla zainteresowanych odbywają się  konsultacje.

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Informacji udziela:

Inga Ozga  - animator lokalny - doradca „Działaj Lokalnie”  w dn.  od śr. -  pt.  w godz. 14.00 - 16.00.

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.