W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu w dniu 24.07.2017 r. przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 41

Zjawisko :intensywne opady deszczu

stopień zagrożenia : Stopień 2

Obszar: województwo wielkopolskie

Ważność: od godz. 18.00 dnia 24.05.2017 r. do godz. 12.00 dnia 25.07.2017 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu

  • od godz. 18.00 dnia 24.07.2017 do godz. 6.00 dnia 25.07.2017

   do 20-40 mm,,

  • od godz. 6.00 dnia 25.07.2017 do godz.6.00 dnia 26.07.2017 do 30-70 mm,
  • od godz. 6.00 do godz. 12.00 dnia 26. 07.2017 do 20 mm.

Zalecenia

  1. Zachować szczególną ostrożność w ruchu drogowym,
  2. Uwzględnić możliwość wystąpienia zjawiska podczas planowania wycieczek i biwaków,
  3. Sprawdzić drożność odpływu wody z posesji, zabezpieczyć się w worki z piaskiem, szczególnie w miejscach gdzie występowały zalania i podtopienia
  4. Nie parkować samochodów w obniżeniach terenowych,
  5. Przygotować się na przerwy w dostawie prądu,
  6. W czasie intensywnych opadów schronić się w budynkach.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 24.07.2017 r.

                                                

                                                       Dyżurny PCZK

                                                     /-/ Jerzy Garczarek