Informujemy, że od dzisiaj czyli 24 lipca br. będą kontaktować się z Państwem technicy w ramach projektu "Odnawialne Źródła Energii", który zgodnie z podpisaną umową i Państwa deklaracją udziału w projekcie przeprowadzą wizję lokalną, która posłuży do wykonania pełnej dokumentacji technicznej.