Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1.1  „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” przypominamy, że termin przyjmowania wniosków mija 30 czerwca 2017 r.

Informujemy również, że opłatę 120 zł za obsługę technika należy uiścić również do 30 czerwca 2017 r., ponieważ w lipcu rozpocznie pracę Technik, który będzie przygotowywał dokumentację na realizację tego zadania. O fakcie przybycia Technika do Państwa domostwa, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Opłatę należy przelać na konto:

Urząd Gminy Sośnie

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy O/Odolanów

77 8409 0001 0100 0635 2000 0002

Tytułem: OZE_Imię i Nazwisko

Kwota: 120 zł

Opłata za wykonanie weryfikacji technicznej nie podlega zwrotowi. Wykonanie powyższych dokumentacji nie daje gwarancji uzyskania dotacji.