Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza II nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” 2017

NA CO ?
W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które
•zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
•wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
•mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
•przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
•będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
•będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
•służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy
Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu  - do pobrania
 
DLA KOGO ?
Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych ( min. 3 osoby)
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj.:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin
W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
 
JAK i KIEDY?
Termin naboru: 05.06.2017 – 22.06.2017
Termin realizacji projektów:  1 lipiec 2017 – 31 grudzień 2017
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.06.2017
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl
Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.06.2017 do godz. 23:59.
Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.
 
ILE ?
Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku w II naborze wynosi  31 960 zł
Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,
- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,
- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków ( co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).
 
JAK TO ROBILI INNI ?
 Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.
 
ZAPRASZAMY na OTWARTE KONSULTACJE w poniedziałek 19.06.17 od godzi. 15:00 – 19:00
Dla zainteresowanych odbywają się  konsultacje.
Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Informacji udzielają:
Inga Ozga  - animator lokalny
OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,
tel. 71 38 30 432, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00