Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Gmina Sośnie zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1.1   „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie naszej gminy oraz pieca na biomasę.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu deklaracji udziału w projekcie oraz arkuszy wstępnych ustaleń montażowych. Dokumenty będą do nabycia w trakcie prezentacji oraz, w kolejnych dniach, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 101.

Jednocześnie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę, 21 czerwca br., o godzinie 19.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Sośniach.

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

 

               Wójt

/-/ Stanisław Budzik

Sośnie, dnia 12 czerwca 2017 r.