Wójt Gminy Sośnie informuje mieszkańców, że do dnia 9 czerwca 2017 roku trwa nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017. Celem programu jest likwidacja wyrobów zawierających azbest, którą koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sośnie.

Dofinansowanie wynosi 100% całkowitych kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

W RAMACH PROGRAMU NIE SĄ FINANSOWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM I MONTAŻEM NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sośnie (www.sosnie.pl), a także w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 1.


Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgłoszenie-demontaż

Zgłoszenie-usunięcie

Oświadczenie określające tytuł prawny

Formularz de_minimis

Oświadczenie

Ocena