w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 


Zarządzenie NR 34/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 kwietnia 2017 r.