Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sośnie w 2017 roku.

Wójt Gminy przyznał organizacją pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje:

I.        Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym:

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

IV międzyszkolny konkurs angielskiej i niemieckiej piosenki Bożonarodzeniowej

462,00 zł

2.

Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe

Organizacja gminnych konkursów wiedzy i umiejętności uczniów ginnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli - IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

671,00 zł

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie

VI Gminny Przegląd   Małych Form Artystycznych dla Dzieci Przedszkolnych oraz XII Gminny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „O Pióro Wójta”

1 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie

Gminny Konkurs „Gmina Sośnie moją małą ojczyzną w Dolinie Baryczy”

500,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół

w Granowcu

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Najlepszy z najlepszych”

382,00 zł

6.

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Mistrz Matematyki – Gminny Konkurs Matematyczny

463,00 zł

7.

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

469,00 zł

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" przy Zespole Szkół w Granowcu

Gminny konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Gminny konkurs pięknego czytania dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów

774,00 zł

Razem

4 721,00 zł

II.        Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach

Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+

3 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie

Organizacja wycieczki  w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej, dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych Znasz li ten kraj najpiękniejsza jest nasza ojczyzna – Słowiński Park Narodowy – Gdańsk

3 500,00 zł

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM”

Organizacja czterodniowej wycieczki krajoznawczej – do Rewala  połączonej z elementami działań rehabilitacyjnych dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „Nie jesteś sam” w Sośniach

3 400,00 zł

5.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina

Jak dawniej wyglądała nasza wieś

1 300,00 zł

6.

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy

1 129,00 zł

7.

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

4 678,69 zł

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie

Konkurs ciasto drożdżowe – smaczne i owocowe

912,00 zł

9.

Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne „Pasikonik”  

Estrada Folkloru

2 600,00

Razem

21 019,69 zł

III.         Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach

Organizacja gminnych zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sośnie

4 076,00 zł

2.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy św. Michał w Cieszynie

Organizacja i prowadzenie zajęć pływania – pływanie jest ok

2 800,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu

Festyn pod hasłem „Naszą siłą jest współpraca – razem działamy, wiele osiągamy

1 698,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie

Nauka pływania dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Sośnie

1 920,00 zł

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie

Organizacja szkolnych zawodów sportowych – „Olimpiada szkolna na wesoło”

950,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” w Sośniach

Z pływaniem na ty

2 800,00 zł

8.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina

„Popływamy”

980,00 zł

9.

Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe

Festyn Rodzinny – Bogdajskie lato

760,00 zł

10.

Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe

Organizacja Gminnych biegów przełajowych w Bogdaju

604,00 zł

Razem

16 588,00 zł