Wójt Gminy Sośnie informuje, że w dniu 22 lutego 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 11/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), określające obszar zapowietrzony i zagrożony wokół ognisk choroby oraz wprowadzające nakazy i zakazy na tych obszarach.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik


Rozporządzenie