ALKOHOL NIE ROZWIĄŻE TWOICH PROBLEMÓW! TYLKO TY SAM JESTEŚ W STANIE JE ROZWIĄZAĆ ALE NIE MUSISZ SAMOTNIE ZMAGAĆ SIĘ ZE SWOIMI PROBLEMAMI!

 

 

Kiedy wewnętrzna obietnica o zaprzestaniu picia, dana samemu sobie nie skutkuje, może warto zastanowić się jaki jest tego powód?

Zastanawiasz się czy z twoim piciem wszystko jest w porządku a może niepokoi Cię sposób w jaki pijesz, być może doświadczasz z powodu swojego picia określonych szkód na zdrowiu, w relacjach rodzinnych i środowiskowych?

GMINNA KOMISJA D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SOŚNIACH URUCHAMIA PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN!

Już od 7 lutego 2017

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne!

Realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Punkt prowadzi specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Zapisów można dokonywać osobiście u pani Katarzyny Woźniak w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach lub telefonicznie (62) 739-39-13,

505-800-436

*****************************************************************************

Jeżeli w trudnych sytuacjach wypicie alkoholu jest sposobem na poradzenie sobie z problemami, których alkohol wcale nie rozwiązuje a Twoja sytuacja się tylko pogarsza - Zastanów się czy to właśnie nie jest ten moment by zwrócić się o pomoc!

* Jeżeli dostawałeś informacje od bliskich, że Twoje picie ich niepokoi - to warto byś zastanowił się czy nie mają Oni racji.

* Jeżeli kiedykolwiek obiecywałeś sobie i żonie, że więcej się nie napijesz a To się Tobie nie udawało i wracałeś ponownie do picia - jest to sygnał, że samemu może być Ci trudno poradzić sobie z piciem alkoholu.

Punkt czynny będzie dwa razy w miesiącu we wtorki:

- pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach od 10,00 do 15,00 - terminy: 7.02, 7.03, 4.04, 2.05, 13.06, 4.07, na pokoju Nr 7 w Urzędzie Gminy w Sośniach.

- drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach od 16,00 do 19,00 - terminy: 14.02, 14.03, 18.04, 16.05, 30.05, 20.06, 18.07, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

  • Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
  • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w ambulatoryjnych lub stacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego,
  • Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie (ale nieuzależnionych) do zmiany szkodliwego wzorca picia,
  • Wsparcie dla członków rodzin w których występuje problem z uzależnieniem (trudności szkolne, wychowawcze, społeczne)
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się lub eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzicom,
  • Wsparcie i pomoc osobom-młodzieży, które borykają się z problemem cyberprzemocy
  • Udzielanie pomocy i wsparcia osobom z problemem hazardu, nadmiernym korzystaniem z komputera czy Internetu,
  • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • Przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sośniach

Katarzyna Woźniak