Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" zaprasza wszystkich chcących założyć lub rozwijać firmę na bezpłatny cykl szkoleń związany z trwającym do 19 stycznia 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenia odbędą się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Pl. Ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu, zgodnie z poniższym harmonogramem:


04.01.2017 r., środa, godz. 10-13, po spotkaniu możliwe konsultacje indywidualne - SPOTKANIE INFORMACYJNE
09.01.2017 r., poniedziałek, godz. 10-15, po spotkaniu możliwe konsultacje indywidualne - SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU
11.01.2017 r., środa, godz. 10-15, po spotkaniu możliwe konsultacje indywidualne - SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
 
Więcej na temat szkoleń i możliwości wsparcia na www.projekty.barycz.pl
 
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel./faks: 71/383 04 32 wew. 24