Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Granowcu oraz Sołtys Granowca wraz z Radą Sołecką zapraszają na festyn rodzinny.