Informujemy mieszkańców Gminy Sośnie, że do dnia 10 czerwca 2016 roku trwa nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2016. Celem programu jest likwidacja wyrobów zawierających azbest, którą koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sośnie.

 

Dofinansowanie wynosi 100% całkowitych kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

W RAMACH PROGRAMU NIE SĄ FINANSOWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM I MONTAŻEM NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.sosnie.pl), a także w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 1 oraz u sołtysów.


Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zasady i tryb realizacji programu 2016r.

Zał.1 - zgłoszenie demontaż

Zał.2 - zgłoszenie usunięcie

Zał.4 - oświadczenie

Zał.5 - formularz de minimis