Wójt Gminy Sośnie informuje, że od dnia 12.04.2016r. (wtorek) do 13.05.2016r. (piątek) w godz. od 9:00  do 15:00 (w dni robocze) w Sali Wiejskiej w Sośniach dla wszystkich rolników z terenu Gminy Sośnie będą przyjmowane wnioski oraz udzielana pomoc przy ich wypełnianiu na dopłaty bezpośrednie dla rolników.