Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów: Internetu, obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych na poziomie podstawowym. Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, warunkiem uczestnictwa jest wiek od 25 rok życia wzwyż. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia. Kurs komputerowy trwa 80 godzin szkoleniowych. Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w dogodnych dla uczestników terminach, w wyznaczonych salach.
Szkolenia dla uczestników są bezpłatne, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w postaci książki ITpass oraz pamięci pendrive zawierającej dodatkowe materiały multimedialne.

Więcej informacji oraz zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach osobiście lub telefonicznie: 62 739 10 36.