Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacje zamieszczone zostały również na stronie SAKO http://sako-info.pl/ogloszenie-o-naborze-na-kandydatow-na-ekspertow/.


Ogłoszenie

Oświadczenia

Kwestionariusz osobowy