Z uwagi na potrzeby mieszkańców zmieniono godziny otwarcia PSZOK:


Z dniem 1 lipca br. - punkt PSZOK czynny jest w dni robocze :

- w  każdą Środę w godz. od 15.00- 19.00

- w każdą Sobotę w godz. od 12.00 -15.30


Przekazując odpady do punktu Pszok należy pamiętać o okazaniu się dokumentem poświadczającym dokonanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2020 r. funkcjonuje nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Jerzego Lanca 50 w miejscowości Sośnie.

Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 62 739 10 30


PSZOK prowadzony jest przez ROLKOM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 11, 63-435 Sośnie.