Szanowni Państwo! W związku z rezygnacjami z montażu instalacji kolektorów słonecznych niezbędne było wystąpienie Gminy do Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie liczby instalacji montowanych w ramach projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze gminy Sośnie”. Zajęcie stanowiska przez IZ, wskazującego liczbę instalacji, które muszą zostać zamontowane w ramach projektu, jest warunkiem wszczęcia postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zadania. W tym kontekście, na chwilę obecną, realizacja projektu znaczącą się opóźnia. Wykonanie projektu planowane jest na VIII-IX br.

Po terenie Gminy Sośnie w ramach projektu chodzą inspektorzy nadzoru, którzy weryfikują, gdzie montowane będą instalacje.

W związku z tym prosimy o udostępnienie budynku aby można było sprawdzić lokalizacje instalacji. Inspektorzy wyposażenie są w identyfikatory:

1. Lucjan Łopuszański

2. Janina Łopuszańska

Ich wiarygodność można sprawdzić przez identyfikator lub kontakt z Urzędem Gminy Sośnie pod numerem telefonu: 62 739 39 26.