Zawiadamiamy Mieszkańców Gminy Sośnie, którzy wnieśli wkład własny do podpisanej umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie” o możliwości osobistego odbioru faktury w budynku Urzędu Gminy Sośnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 (pokój 106). Przy odbiorze faktury należy podać numer podpisanej umowy.

Osoba do kontaktu: Natalia Grela, tel. (62) 739 39 22