Informujemy osoby biorące udział w projekcie, że projekt jest w trakcie realizacji, a osoby, które podpisały już umowę z gminą otrzymają dofinansowanie do przyznanej instalacji. Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu dostępne będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Ponadto informujemy, że w ramach projektu pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na INSTALACJĘ SOLARNĄ (podgrzewanie wody). Jeśli ktoś z mieszkańców byłby zainteresowany takową instalacją prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy Sośnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021r. (osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, pokój 101, tel. 62 739 39 26 i 62 739 39 37).

O PRZYSTĄPIENIU DO PROJEKTU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny koszt dofinansowania i moc przedmiotowej instalacji.

Lp.

Moc instalacji solarnej

Miejsce montażu paneli

Liczba zamontowanych paneli i pojemność zbiornika na wodę

Szacowany koszt zakupu
z montażem instalacji

Szacowany koszt mieszkańca

1.

3260

(stawka VAT 8%)*

budynek mieszkalny

2 sztuki

zbiorniko poj. 250 l

11 535,48

2 808,26

2.

3260

(stawka VAT 23%)*

budynek gospodarczy lub grunt

2 sztuki

zbiornik o poj. 250 l

13 137,63

4 410,40

3.

4890

(stawka VAT 8%)*

budynek mieszkalny

3 sztuki

zbiornik o poj. 300 l

12 937,92

3 106,93

4.

4890

(stawka VAT 23%)*

budynek gospodarczy lub grunt

3 sztuki

zbiornik o poj. 300 l

14 734,86

4 903,85

5.

6520

(stawka VAT 8%)*

budynek mieszkalny

4 sztuki

zbiornik o poj. 400 l

15 987,33

3 756,34

* stawka VAT zależna od miejsca montażu instalacji

*moc instalacji zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość

Jeśli mają Państwo pytania związane z realizowanym projektem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Sośnie.