Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" realizujące Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w związku z planowanymi naborami wniosków na wsparcie przedsiębiorczości na terenie 8-u gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Przygodzice i Sośnie zachęca do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i gotowość mieszkańców do aplikowania o pomoc na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych. Wyniki ankiet posłużą do zaplanowania alokacji poszczególnych konkursów.
Termin wypełnienia ankiety mija  z dniem 31.03.2021 r. włącznie.

--

Z pozdrowieniami


Ewelina Chudzińska- Snażyk

specjalista ds. wdrażania i monitoringu