Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że dnia 29.03.2021 r. (poniedziałek),zostaną odebrane odpady typu Szkło zgromadzone w workach/pojemnikach koloru zielonego, oraz odpady typu Plastik,metal zgromadzone w workach/pojemnikach koloru żółtego.

Odpady typu Plastik,metal zostaną odebrane ze wszystkich posesji, z których nie nastąpił odbiór w dniu 25.03.2021r.

Prosi się zatem mieszkańców gminy o wystawienie worków/pojemników z ww. odpadami do godz. 7.00 rano w dniu 29.03.2021 r.