Drodzy Mieszkańcy, Uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnie" . W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2020 r. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnie" informujemy Państwa, że podejmowane są kroki zmierzające do przekazania sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Aby otrzymać przekazany sprzęt komputerowy na własność w formie darowizny, należy umówić się na podpisanie umowy darowizny poprzez kontakt z pracownikiem Urzędu pod numerem kontaktowym: Sławomir Dolata - nr kontaktowy – 62 739 39 11. Umowę darowizny może podpisać jedynie uczestnik projektu któremu przekazano sprzęt komputerowy.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 01.01.2021 r. każda osoba we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do Sieci Internet oraz Serwis - zakończono wsparcie ze strony Urzędu Gminy Sośnie.