Data i godzina wydania: 19.06.2020 - godz. 13:49, Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:39

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 19.06.2020 do godz. 09:00 dnia 20.06.2020

Obszar: Województwo wielkopolskie

Przebieg: W zlewniach Baryczy, Widawy, Stobrawy oraz mniejszych rzek w wyniku opadów deszczu mogą wystąpić lokalne wzrosty stanów wody.

W sytuacji wystąpienia opadów większych niż prognozowane możliwe jest lokalne przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować zagrożenie hydrologiczne oraz lokalne zalania na terenach zurbanizowanych.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek