Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczony do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat:

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 czerwca 2020 r.