Drukuj

Punkt PSZOK w miejscowości Sośnie przy ul. Jerzego Lanca nr 50 czynny jest dla mieszkańców w dniach :

- w  każdą Środę w godz. od 15.00- 19.00

- w każdą Sobotę w godz. od 12.00 -15.30

Przekazując odpady do punktu Pszok należy pamiętać o okazaniu się dokumentem poświadczającym dokonanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2020 r. będzie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Jerzego Lanca 50 w miejscowości Sośnie.

Kontakt telefoniczny pod nr tel.: 62 739 10 30

 

UWAGA!

Jadąc do PSZOK należy zabrać dokument umożliwiający identyfikację mieszkańca, miejsca zamieszkania/zameldowania/prowadzenia działalności, np. dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy w Gminie Sośnie, nie starszy niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów.

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sośnie wraz z załącznikami do Regulaminu:

WAŻNE !!! Nie wszystkie odpady są przyjmowane w PSZOK. Gdy masz wątpliwości – zadzwoń pod nr tel. 62 739 10 30
przed zawiezieniem odpadów.

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK w miejscowości Sośnie oraz więcej informacji znajduje się w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (poniżej). 

REGULAMIN

Załącznik do regulaminu nr 1

Załącznik do regulaminu nr 2

Upoważnienie

Odpady mogą być dostarczane do PSZOK przez:

Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK preferowane jest aby mieszkańców Gminy Sośnie wypełnili OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

Obsługa PSZOK ma prawo do:

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych osób korzystających z naszego PSZOK, a przywożących odpady spoza Gminy Sośnie.

Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z zamieszkałych nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie oraz właściwie zabezpieczone.

Teren PSZOK znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz porządku, w tym bezpieczeństwa obsługi PSZOK i Korzystających.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 62 739 10 30.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.