Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

 

REMONDIS Sp. z o.o.

 

ul. Kamienna 2

Górażdże

Folia odpadowa

660 175 147

2.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

Zużyte opony do rozmiaru 1250mm

077 4747219

3.

 

Sobasik Krzysztof Recykling

ul. Jaworowa 24
64-100 Leszno

Folia (rolnicza odpadowa)

607 634616

4.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń

folie po sianokiszonce, agrofolie, folie silosowe, sznurki, worki po nawozach, worki po balotach, worki typu big bag,

692 335 828

5.

 

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3
63-100 Śrem

Opony rolnicze

061 281 06 11

6.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

Folia (rolnicza odpadowa), sznurki, worki typu big bag,

061 443 26 31

7.

Jopek Recykling

Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

folie po sianokiszonce, arostrech, folie silosowe sznurki, agrowłóknia, worki typu big- bagi

667 429 619,

724 569 561

8.

 

"Kor-Mar" Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły

ul. Kasztanowa 9a
63-040 Boguszyn

worki typu big bag,

folie rolnicze, opakowania

608 143 786