Najpopularniejszy z konkursów Wielkopolskiej Odnowy Wsi pt. „Pięknieje wielkopolska wieś” 4 czerwca br. został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dinu 26 kwietnia 2018 r. przyjął listę rankingową i rekomendował Sejmikowi przyznanie dotacji. Na sesji Sejmiku 4 czerwca radni zaakceptowali propozycję Zarządu jednogłośnie. Wśród wybranych projektów znalazły się dwa z naszej gminy. Oba projekty otrzymały maksymalne dofinansowanie, po 30 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymało 128 projektów z 275, jakie zostały zgłoszone. Oceny formalnej nie przeszło 18 projektów, z kolei 5 zostało wycofanych przez wnioskodawców. Była to kolejna, VIII, edycja tego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W Kocinie oraz Szklarce Śląskiej powstaną centra rekreacyjno-sportowe według pomysłu mieszkańcow. Koszt inwestycji dla obu sołectw wyniesie ok. 140 tysięcy złotych. Prawie 54 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu Gminy Sośnie, ok. 10 tysięcy zł to środki z funduszu sołeckiego, 60 tysięcy zł to dofinansowanie z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a kolejnych ok. 38 tysięcy złotych to wysokość wkładu niefinansowego, a zatem praca mieszkańców oraz sprzętu. Gratulujemy takiej społeczności - to przekonuje, że w ludziach, w integracji i wspólnocie jest niebywała siła.