Sośnie

Na LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Sośnie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla wójta. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej budżetu, radni zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie z tytułu wykonania budżetu za 20 ...

Czcigodnym i dostojnym jubilatom, a szczególnie ks. Leszkowi z okazji 25-lecia przewodniczenia wspólnocie parafialnej, serdecznie dziękujemy za przykład pracowitego i pokornego kapłańskiego życia. Ogarniamy modlitwą Jubilatów zapewniając o dalszej pamięci modlitewnej przed Panem.

Dzień Gminy Sośnie w tym roku obchodził swoje 19-te urodziny. Za rok będziemy przeżywać już okrągły jubileusz. Tegoroczne święto odbyło się 23 czerwca w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Biały Daniel" w Sośniach. Choć pogoda nie sprzyjała, przeprowadzone zostały cykliczne konkursy, tj. wędkarki, rajd rowerowy, mecz piłki nożnej, czy też konkurs na Siłacza Gminy.

W niedzielę 17 czerwca 2018 roku w na stadionie sportowym w Sieroszewicach odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ostrowskiego. W zawodach wystartowało 15 drużyn (8 w grupie dziewcząt i 7 w grupie chłopców), które zwyciężyły w zawodach na szczeblu gminnym oraz w poprzednich zawodach powiatowych.

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 10 czerwca na boisku sportowym w Sośniach. Wzięło w nich udział 4 drużyny (2 MDP chłopców, 2 MDP dziewcząt). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Bogdaju, Chojnika oraz Sośni. Wszystkie sekcje wykazały się dużymi umiejętnościami, co pokazały podczas rywalizacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł.

W dniu 16 maja 2018 r. na boisku piłkarskim klubu sportowego „Biały Orzeł Kożmin Wlkp.” odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” – dziewcząt rocz.2002 i młodsze. Powiat ostrowski reprezentowały dziewczęta z Zespołu Szkół w Sośniach. Turniej organizowany został przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych w Poznaniu. 

Wójt Gminy Sośnie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Sośnie na wspólne świętowanie. W tym roku tradycyjny Dzień Gminy Sośnie odbędzie się 23 czerwca w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Biały Daniel. Impreza rozpocznie się o godzinie 16: 00 meczem piłki nożnej. Podczas tegorocznego święta nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

W dniach 12-13 maja 2018 r. na terenie Krajobrazowego Parku "Dolina Baryczy" w miejscowości Sośnie, nieopodal rzeki o nazwie Polska Woda, w Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym "Biały Daniel" z inicjatywy "Przyjaciół Pszczół" odbyło się spotkanie miłośników przyrody. Uczestniczyli w nim pasjonaci naturoterapii z całej Polski.

Ministerstwo Finansów ujawniło dane dotyczące zadłużenia w samorządach po trzech kwartałach 2017 r. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł, co daje 882 zł na mieszkańca, przy czym na 2487 gmin w Polsce 96 samorządów w ogóle nie ma długu, w tym elitarnym gronie znalazła się gmina Sośnie.