Sośnie

W maja Jednostka OSP w Sośniach zakupiła, że środków przekazanych z funduszu sołeckiego sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Jest nim Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Urządzenie zostało zamontowane na budynku remizy w Sośniach i będzie służyło w razie potrzeby ratownikom, mieszkańcom gminy, jak również gościom przebywającym w okolicy.

W środę 15 maja 2019 r. w Koźminie Wielkopolskim odbył się finał wojewódzki piłki nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. Przyjechały zespoły z następujących powiatów: krotoszyński, ostrzeszowski, koniński, kępiński i ostrowski – reprezentowany przez drużynę z Gminy Sośnie, która wygrała etap powiatowy.

Obok stadionu gminnego w Sośniach trwa budowa całkiem nowego budynku zaplecza socjalnego dla przyszłych klubów sportowych. Budowa nowego zaplecza rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim przetargu. Została to firma K2 INŻYNERIA Adam Kowalski z Bonikowa, który zadeklarował realizację inwestycji za 557 805,00 zł. Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 lipca 2019 r.

"Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka".

(Maksym Gorki)

Na boisku „Orlik” w Przygodzicach 26 kwietnia 2019 r. odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Mała Piłkarska Kadra Czeka" szkół podstawowych rocz. 2006 i młodsi chłopców. W zawodach tych udział wzięły drużyny reprezentujące gminę Sośnie i Przygodzice.

W ostatnią niedzielę, 17 marca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach zaprosiła mieszkańców Gminy Sośnie na teatralne przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Reżyserem przedstawienia była Ewelina Bojarczuk, a aktorami uczestnicy grupy teatralnej – uczniowie Zespołu Szkół w Sośniach. Przedstawienie opowiadało historię wymieszanych bajek: Królewny Śnieżki, Czerwonego Kapturka i Kopciuszka.

1 marca 2019r. 89 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

W środę, 20 lutego, w Sali wiejskiej w Sośniach Wójt Gminy Stanisław Budzik spotkał się z ustępującymi oraz nowo wybranymi sołtysami. W związku z kończącą się kadencją sołtysów chciał podziękować każdemu z nich za wkład, który włożyli w pracę na rzecz gminnej społeczności podczas ostatnich czterech lat.

Mieszkańcy gminy Sośnie przyłączyli się do 27 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, który odbył się w niedzielę 13 stycznia 2019 r. W tym roku pieniądze zbierane były na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W dniu 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Sośniach odbyło się wigilijne spotkanie Klubu Seniora. Na godzinę 17. przybyli prawie wszyscy seniorzy oraz zaproszeni goście. Wśród nich Wójt Gminy – Stanisław Budzik, Ks. Kanonik – Leszek Grodziński oraz sołtys wsi - Józef Gąsior z małżonką.