Sośnie

21 września 2019 r. obchodziliśmy Święto Plonów w Sośniach. Po mszy dziękczynnej celebrowanej przez proboszcza Leszka Grodzińskiego, dożynkowy korowód przemaszerował na teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej. Tegorocznymi starostami byli: Stefania Wasek z Kałkowskiego i Grzegorz Pierucki z Dobrzeca.

Za nami 6-ta edycja Rajdu Hajstra. Impreza organizowana przez Nadleśnictwo Antonin, Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie i Gminę Sośnie od lat jest jednym z wydarzeń wpisujących się w Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

W miesiącu wrześniu na Sali Wiejskiej w Sośniach odbyła się kolejna, ale jakże ważna akcja oddawania krwi. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Widać jak z roku na rok zwiększa się ilość osób oddajacych krew. Jak zawsze mieszkańcy naszej gminy nie zawiedli i licznie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

Trzecia z sześciu Estrad Folkloru 2019 odbyła się w Sośniach w powiecie ostrowskim. Bawiliśmy się na największej tegorocznej odsłonie tych plenerowych koncertów ludowych, Zaprezentowało się 12 zespołów i śpiewaków solistów, 2 zespoły taneczne i kapela, a także 10 twórców ludowych.

Obok stadionu gminnego w Sośniach powstał nowy budynek zaplecza socjalnego dla przyszłych klubów sportowych. Budowa nowego zaplecza rozpoczęła się pod koniec 2018 roku a zakończyła się w lipcu 2019 roku. Koszt całej inwestycji wyniósł 557 805,00 zł.

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w ramach projektu spotykania się z mieszkańcami wizytę w Powiecie Ostrowskim złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głównym punktem wizyty było spotkanie na ostrowskim Rynku.

W tym roku Dzień Gminy Sośnie obchodził swój jubileusz – 20-te urodziny odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach w dniu 22 czerwca 2019 r.

Jak co roku przeprowadzone zostały cykliczne konkursy: rajd rowerowy, mecz piłki nożnej jak również konkurs na Siłacza Gminy. W meczu brały udział dwie drużyny: OSP Sośnie oraz drużyna Pana Adama Gałacha - Usługi Transportowe - wynik 13:4 dla OSP strażaków.

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się VI w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

Gmina Sośnie w marcu br. wydała książkę pt. „Z historii mojego życia. Kotowskie, Czarnylas, Chojnik, Sośnie i Kąty Śląskie – przystanki młodego nauczyciela w latach 1927–1939.”autorstwa Emila Irmlera. Pod koniec maja, gdy odwiedzili nas Państwo Ewa Kaether (z domu Irmler) i Hans-Ullrich Kaether, postanowiliśmy oficjalnie ruszyć z promocją nowej publikacji.

Remonty dróg i budowa nowych to najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje samorządowe. Nic, więc dziwnego, że w budżecie powiatu, nie ma roku, w którym nie byłoby tego rodzaju inwestycji. Jedna z nich właśnie zakończyła się na drodze powiatowej od miejscowości Kocina w kierunku Sośni.