Sośnie

Weź udział w szkoleniu, napisz biznesplan i sięgnij po wsparcie! Szkolenia z zakresu tworzenia biznesplanu i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, na które zapraszamy osoby fizyczne i przedsiębiorców, którzy planują wnioskować o przyznanie pomocy w ramach najbliższego naboru (planowany w terminie 24.10-07.11.2016 r.)​ na rozwój przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (LGD) ruszyło z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy (LSR) na lata 2016-2022.

We wszystkich 8 gminach Doliny Baryczy (Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród, Odolanów, Sośnie i Przygodzice) od początku września odbywały się spotkania informacyjne poświęcone celom, kierunkom i zasadom ubiegania się ośrodki w ramach konkursów na dofinasowaniezałożenia lub ...

Remont szkoły podstawowej oraz przedszkola w Zespole Szkół w Sośniach rozpoczął się w połowie lipca 2016r. Okres wakacyjny był dla tej placówki bardzo gorący, ponieważ prac remontowych było niepowtarzalnie wiele, a czasu bardzo mało, aby we wrześniu uczniowie mogli wrócić do swoich - już odnowionych - klas. Remont szkoły obejmował głównie malowanie ścian i sufitów w klasach oraz korytarza. Odnowione zostały także podłogi oraz łazienki i dodano nowoczesne oświetle ...

Ponad 210 osób wzięło udział w III Rajdzie Rodzinnym HAJSTRA w Sośniach (Moja Wola) 3 września 2016 roku!

Ten, już trzeci Rajd Hajstra "Trasami Lasów Rychtalskich" odbył się w pierwszą sobotę września br. na terenie gmin Sośnie i Międzybórz w ramach "Dni Karpia - wydarzenie aktywne", nad którym patronat objęła Gmina Sośnie. W tegorocznej "Hajstrze" wzięło udział aż 213 osób (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy), których niewątpliwie zachęciła piękna s ...

Tegoroczne dożynki, które odbyły się w sobotę 20 sierpnia, rozpoczęły się mszą św. dziękczynną sprawowaną przez proboszcza miejscowej parafii ks. Leszka Grodzińskiego. Po zakończonej eucharystii korowód dożynkowy przemaszerował, przy asyście orkiestry dętej, na teren Ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach.

Troje pedagogów ze szkół podległych samorządowi Gminy Sośnie otrzymało nominacje na nauczyciela mianowanego. Awans poprzedzony był egzaminem zawodowym. W lipcu br. odebrali swoje nominacje na stopień nauczyciela mianowanego, a nadania dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.

-  Gratuluję serdecznie. Praca nauczyciela wymaga wiele wysiłku, dlatego życzę wytrwałości i oczywiście kolejnych sukces ...

Podczas czerwcowej XXVIII Sesji Rady Gminy Sośnie radni po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego a także zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, mocą uchwały jednogłośnie udzielili Stanisławowi Budzikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

W tym roku Dzień Gminy Sośnie rozpoczął się od wspólnego kibicowania naszym piłkarzom w meczu 1/8 finału EURO 2016 POLSKA-SZWAJCARIA. Specjalnie w tym celu na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego "Biały Daniel" w Sośniach utworzona została STREFA KIBICA, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.

18 czerwca 2016r. na stanicy "Biały Daniel" odbył się festyn rodzinny.

Impreza urozmaicona była w występy artystyczne dzieci i młodzieży, pokaz mody historycznej, rodzinne zawody sportowe oraz koncert. Swoje umiejętności zaprezentowała sekcja kickboxingu z Odolanowa. Wszystkich do wspólnej zabawy zachęcił taniec Belgijka. Atrakcją była również ZUMBA, która zgromadziła przed scenę miłośników tańca i fitnes ...

W maja 2016 roku, w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” odsłonięto tablicę pamiątkową wraz z obeliskiem upamiętniającym istnienie w tym miejscu Technikum Leśnego w latach 1951-1975. Inicjatorami tego wydarzenia byli nauczyciele i uczniowie byłego Technikum Leśnego w Mojej Woli.

W uroczystym odsłonięciu pomnika wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, absolwenci Technikum Leśnego, Wójt Gminy Sośnie, ksiądz proboszcz tutejszej p ...