Sośnie

To kolejne bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców w naszej gminie. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie na działce nr 183/4 i 209/7. Wartość realizacji tego odcinka drogi po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniosła 128 869,00 zł.

Prace budowlane polegają na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz położenie kostki brukowej na całej powierzchni jezdni.

Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Sośniach. Teren ten należy do Gminy Sośnie, dlatego samorząd gminy podjął decyzje o dokończeniu tego zadania co ostatecznie kończy inwestycję. Dzięki temu mieszkańcy będa mieli kilka miejsc postojowych więcej do wykorzystania. Parking został wykonany z masy asfaltowej oraz wykończony z kostki brukowej.

Zbiorniki wodne zapobiegają podtopieniom i spadkowi poziomu wód, a także uprzyjemniają mieszkańcom spacer na świeżym powietrzu. W Sośniach zakończyła się budowa zbiornika wodnego, który w kolejnych etapach zostanie rozbudowany o dodatkowa infrastrukturę co w przyszłości ubogaci to miejsce i stworzy mieszkańcom dobre miejsce do wypoczynku oraz relaksu. Gmina Sośnie w maju otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 500,00 zł ze środków Samorządu Wojew& ...

W piątek, 25 września 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Było to posiedzenie szczególne, bo połączone z 20-leciem funkcjonowaniu Oddziału Powiatowego, który powst ...

IMG 20201009 160052Ponad 3 mln 600 tys. zł przeznaczył samorząd województwa wielkopolskiego na budowę nowych zbiorników wodnych w regionie. W sumie powstanie 51 nowych zbiorników.  Dofinansowanie dotyczy budowy zbiorników o powierzchni od 0,3 do 2 ha. W sumie za dofinansowanie w kwocie 3 mln 600 tys. zł w Wielkopolsce przybędzie 48 hektarów zbiorników wodnych (51 ...

photo9W niedzielę 13 września 2020r. na Pólku pod Bralinem odbyło się ogólnopolskie święto wdzięczności dla polskiej wsi. W uroczystościach udział wzięli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z ministrami. Obecni byli również Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz parlamentarzyści i władze samorządowe z całej Polski.

W samym centrum Sośni, przy Remizie OSP w Sośniach stanęło ogromne serce na plastikowe nakrętki. Czerwone, metalowe SERCE to inicjatywa Michała Szczepaniaka Naczelnika OSP w Sośniach i Zastępcy Wójta Gminy Sośnie Dariusza Berka. Plastikowe nakrętki, które codziennie trafiają do polskich śmietników, mogą zamienić się w realne pieniądze.

Dzięki uprzejmości naszego Radnego Gminy Sośnie i zarazem leśniczego pana Bronisława Krawca z Możdżanowa, poniżej prezentujemy ciekawy materiał filmowy „Podpatrzone w lesie”. Jest to nagranie przedstawiający walory przyrodnicze Gminy Sośnie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Antonin.

Zakończyła się przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Okrężna, dz. nr 126/27 i 126/28. Mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi, ponieważ jej stan był już bardzo zły, co znacznie utrudniało poruszanie się szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

5 lipca 2020 r. w Zespole Szkół w Sośniach po raz drugi w tym roku i drugi w tych trudnych czasach odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.