We wrześniu  2019 r. zrealizowana została budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury przy nowo wybudowanym zapleczu socjalnym w Sośniach. Zadanie polegało na wykonaniu ścieżki z kostki brukowej, montażu tablic edukacyjnych, ławek, koszy na śmieci wraz z towarzyszącym oświetleniem.

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 145.693,50 zł.

DSC_0500.JPGDSC_0501.JPGDSC_0502.JPGdsc_0503.jpgdsc_0504.jpgdsc_0506.jpgdsc_0507.jpgdsc_0511.jpgdsc_0512.jpgdsc_0513.jpgdsc_0514.jpgdsc_0515.jpgdsc_0516.jpgdsc_0517.jpgdsc_0518.jpgdsc_0519.jpgdsc_0520.jpgdsc_0521.jpgdsc_0522.jpgdsc_0526.jpg