W listopadzie 2019 zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośniach mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 2,6 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania odpadów.

W pierwszym etapie opracowana została dokumentacja techniczna i Gmina uzyskała niezbędne decyzje oraz pozwolenie na budowę. Gminny PSZOK  składa się z następujących obiektów: zadaszone boksy z kontenerami na różne rodzaje odpadów, wiata magazynowa, ogrodzenie, salka edukacyjna z pomieszczeniem socjalno – biurowym, ścieżka edukacyjna, kontener otwarty stalowy o pojemności 7m3, kontener kompostujący, kontener HDPE o pojemności 1,1m3, pojemnik HDPE o pojemności 240l, kosz siatkowy o pojemności 1m3, ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice edukacyjne, ławki, laptop z agregatem UPS z oprogramowaniem MS Office, magazyn na odpady niebezpieczne, pojemniki na odpady niebezpieczne, pojemnik na akumulatory o pojemności 500l, pojemnik na zużyte baterie o pojemności 120l, pojemnik na zużyte świetlówki, beczka na odpady niebezpieczne o pojemności 120l, pojemnik na leki o pojemności 60l, beczka rezerwowa o pojemności 60l, regał metalowy ocynkowany, rębak do gałęzi, agregat prądotwórczy 40kW, myjnia do kontenerów i pojemników, waga samochodowa.

Po uruchomieniu Punktu, które zaplanowano na luty 2020 r., mieszkańcy będą mieli możliwość dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Przygotowano materiały informacyjne promujące postawy proekologiczne, poświęcone tematyce segregacji i bezpiecznego składowania odpadów.

Projekt pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sośnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg