W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna w kadencji 2018 -2023 sesja Rady Gminy Sośnie. Obrady rozpoczęły się o godzinie 10:00.

Pierwszą sesję Rady Gminy Sośnie otworzył najstarszy z radnych pan Zbigniew Kisiński. Wybrany przez mieszkańców 21 października ponownie na wójta Stanisław Budzik oraz piętnastu radnych złożyli ślubowanie.

Następnie Rada Gminy dokonała wyboru przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy. Jednogłośnie na Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym wybrano Pana Mirosława Ostojaka. Zastępcą przewodniczącego został Pan Tomasz Chmielecki.

Zgodnie ze styczniową nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym od nowej kadencji 2018-2023, każda sesja rady miasta, rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, musi być transmitowana i nagrywana. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wszystkie transmisje i nagrania są dostępne pod adresem:

dsc_0419.jpgdsc_0420.jpgdsc_0421.jpgdsc_0422.jpgdsc_0423.jpgdsc_0424.jpgdsc_0425.jpgdsc_0426.jpgdsc_0430.jpgdsc_0435.jpgdsc_0437.jpgdsc_0438.jpgdsc_0439.jpgdsc_0443.jpgdsc_0444.jpgdsc_0447.jpgdsc_0449.jpgdsc_0451.jpgdsc_0452.jpgdsc_0454.jpgdsc_0456.jpgdsc_0459.jpgdsc_0481.jpgdsc_0483.jpgdsc_0485.jpgdsc_0488.jpg