9 listopada w sali wiejskiej w Sośniach odbyła się LIX sesja Rady Gminy Sośnie. Była to ostatnia planowana sesja rady gminy, w trwającej kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Ostojak, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, który wyraził słowa podziękowania dla wszystkich radnych, sołtysów i pracowników urzędu za bardzo dobrą współpracę w obecnej kadencji, wspólne podejmowane inicjatywy oraz liczne zrealizowane inwestycje.

Posiedzenie ostatniej sesji Rady Gminy Sośnie zamknął przewodniczący rady, dziękując za współpracę wójtowi, radnym oraz sołtysom w okresie minionych czterech lat.

dsc_0166.jpgdsc_0167.jpgdsc_0169.jpgdsc_0170.jpgdsc_0171.jpgdsc_0172.jpgdsc_0176.jpgdsc_0178.jpgdsc_0180.jpgdsc_0181.jpgdsc_0182.jpgdsc_0183.jpgdsc_0185.jpgdsc_0187.jpgdsc_0190.jpgdsc_0192.jpgdsc_0194.jpgdsc_0196.jpgdsc_0198.jpgdsc_0202.jpgdsc_0204.jpgdsc_0205.jpgdsc_0206.jpgdsc_0211.jpgdsc_0214.jpgdsc_0215.jpgdsc_0217.jpgdsc_0219.jpgdsc_0227.jpgdsc_0230.jpgdsc_0232.jpgdsc_0237.jpg