1. Za nami niemal 4 lata Pańskiej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Sośnie. Jak Pan ocenia ten okres?

Cztery lata kadencji szybko minęły. W tym okresie zrealizowałem przy pomocy Rady Gminy Sośnie wiele dobrych, służących mieszkańcom, inwestycji gminnych. Dzisiaj, po 4 latach urzędowania, przyszedł czas na podsumowanie. Z dumą i radością mogę powiedzieć, że ciężka i systematyczna praca daje efekty. Pokazałem, że w każdym roku można realizować wiele inwestycji, którymi dziś mogę się pochwalić.

Gmina Sośnie przez ostatnie cztery lata (2015-2018) przeznaczyła rekordową sumę na wydatki inwestycyjne, głównie na drogi, a to więcej, niż udało się wydać poprzedniej władzy przez osiem lat. Do największych inwestycji kończącej się kadencji zaliczyłbym między innymi przebudowę i oddanie do użytku nowoczesnego przedszkola w Sośniach, wybudowanie nowej remizy OSP w Sośniach, termomodernizację obiektów oświatowych, zakup nowego samochodu dla OSP Sośnie oraz dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Policji.

2. Jakie zadania czy inwestycje, według Pana, były ważne dla mieszkańców?

W tej kadencji dla mieszkańców ważne były inwestycje drogowe, na które wydano kilka milionów złotych. Dodatkowo została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wybudowano całkiem nowe linie oświetleniowe. Powstały też piękne place zabaw: w Sośniach i miejscowości Kałkowskie, z których korzystają nawet rodziny spoza naszej gminy, boisko wielofunkcyjne w Bogdaju czy obiekt rekreacyjny w Mariaku. W 2018 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu wybudowane zostaną jeszcze dodatkowo trzy siłownie zewnętrzne, które są już w trakcie realizacji.

3. Czy gmina aplikowała o środki z UE? Jak wygląda ich wykorzystanie?

Warto zwrócić uwagę, że w czasie czteroletniej kadencji gmina pozyskała fundusze unijne, które wsparły lokalne przedsięwzięcia. Bez tych środków pewnie wiele rzeczy by nie powstało. Duże środki unijne otrzymaliśmy na termodernizację obiektów oświatowych i kulturalnych. Efekty tych prac widać w Zespole Szkół w Cieszynie. W kolejce czeka jeszcze szkoła w Chojniku, która również dostała dofinansowanie i jest już po przetargu. Najwięcej środków akurat z tej puli pozyskane zostało na salę wiejską w Granowcu, ale dlatego, że jest to jedna z większych inwestycji. Trzeba również wymienić wspominany już samochód strażacki dla OSP Sośnie - 85 % dofinansowania, gdzie wartość samochodu wynosi ponad milion złotych. Co roku pozyskiwaliśmy środki na mniejsze zadania, ale jakże ważne dla mieszkańców. Były to kwoty rzędu do 100 tys. zł na place zabaw, miejsca rekreacji czy siłownie zewnętrzne. Tam, gdzie były środki i możliwości ich pozyskania, to skorzystaliśmy z nich.

4. Czy pamięta Pan, jakie i ile inwestycji zostało zrealizowanych w tej mijającej kadencji?

Tak, jak mówiłem na początku, głównym celem były drogi toteż powstało ich najwięcej. Poniżej prezentuję wykaz inwestycji, które zostały zrealizowane w poszczególnych latach:

ROK 2015:

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bogdaj.
 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Granowiec - ul. Kolejowa.
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janisławice.
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Kościelna.
 5. Budowa remizy OSP w Sośniach.
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Cicha.
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Kwiatowa.
 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Zielona.
 9. Budowa chodnika w miejscowości Konradów.
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów.
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnik.
 12. Mariak - centrum rekreacyjne.
 13. Granowiec - droga do przedszkola.

ROK 2016:

 1. Remont sieci wodociągowej w miejscowości Cieszyn – ul. Leśna.
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec - ul. Krzyżna.
 3. Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w centrum wsi Mariak.
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Okrężna.
 5. Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie.
 6. Remont drogi powiatowej od Sośnie w kierunku Kałkowskiego.
 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskich.
 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnik.
 9. Remont drogi powiatowej w Pawłowie.
 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kocina.
 11. Remont sali wiejskiej w Kocinie.
 12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn - ul. Kwiatowa.
 13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dobrzec - ul. Jana Pawła II.
 14. Remont sali wiejskiej w miejscowości Chojnik.
 15. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Granowiec - ul.,Kolejowa.
 16. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn – ul. Leśna.
 17. Renowacja studni w miejscowości Dobrzec.
 18. Budowa instalacji gazowej w budynku przedszkola w miejscowości Sośnie.
 19. Remont i modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Janisławice.
 20. Budowa studni (za stadionem) w miejscowości Sośnie.
 21. Zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej w miejscowości Młynik.
 22. Bogdaj - oświetlenie uliczne.
 23. Plac zabaw w Dobrzecu.
 24. Przepompownia ścieków w Sośniach.
 25. Monitoring na terenie wsi Bogdaj.
 26. Przyłącze wodociągowe w Młyniku.

ROK 2017:

 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Możdżanów – Bogdaj.
 2. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Granowiec - ul. Pocztowa i Wiejska.
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec - odgałęzienie ul. Pilarskiej.
 4. Obudowa wiaty na terenie Parku Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Granowiec.
 5. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sośnie - ul. Boczna, Jasna i Słoneczna.
 6. Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Sośnie.
 7. Budowa chodnika w m. Sośnie - ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej.
 8. Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach - ul. Wielkopolska 41.
 9. Remont i przebudowa Zespołu Szkół w Sośniach.
 10. Zakup nowego samochodu dla Posterunku Policji w Sośniach.
 11. Zagospodarowanie placu zabaw i budowa drogi dojazdowej w miejscowości Kałkowskie.
 12. Przebudowa nawierzchni dwóch dróg gminnych w miejscowości Kałkowskie – dz. nr 109 i dz. nr 343.
 13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuźnica Kącka - Niwki Książęce.
 14. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnie – ul. Okrężna i ul. Cicha oraz w miejscowości Granowiec – ul. Piaskowa

ROK 2018:

 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec – ul. Kościelna.
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec – ul. Leśna.
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska.
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie – ul. Łąkowa.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kąty Śląskie.
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak – Granowiec.
 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janisławice.
 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Konradów.
 9. Termomodernizacja szkoły w Cieszynie.
 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieszyn ul. Leśna.
 11. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłów.
 12. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnie ul. J. Lanca.
 13. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowcu.

W trakcie realizacji są:

Parking w Granowcu.

Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Sośnie.

Budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie w miejscowości Sośnie.

5. Podsumowując, można powiedzieć, że były to bardzo dobre cztery lata dla gminy?

Tak. Na podsumowanie tej kadencji trzeba powiedzieć, że były to bardzo dobre cztery lata dla gminy, a co najważniejsze - gmina jest bez zadłużeń i to należy podkreślić, ponieważ daje to nam szanse na pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych i możliwość ich finansowania. Mam jeszcze wiele planów i zadań do zrealizowania, ale czas pokaże...

6. Gdyby dostał Pan szansę na kolejną kadencję, to co będzie Pana priorytetem?

W ostatnim okresie Gmina Sośnie w pełni wykorzystała swoje możliwości finansowe. Gmina, na chwile obecną, posiada dobrą infrastrukturę drogową czy oświatową, ale są jeszcze drogi nieutwardzone, które należy wyasfaltować. Potrzebne są jeszcze 2-3 lata, aby praktycznie zakończyć temat dróg w naszej gminie. Dla Wójta Gminy Sośnie w kolejnych latach priorytetem musi być rozbudowa sieci kanalizacyjnej, oczywiście tam, gdzie będzie taka możliwość. W innych przypadkach planuję dofinansowania do ekologicznych, przydomowych oczyszczalni, jak również, póki mamy czyste powietrze, chciałbym dofinansować wymianę pieców na ekologiczne. Musimy zadbać o to, co już mamy, aby nie zanieczyścić naszej przyrody. W wielu miejscowościach są jeszcze braki w oświetleniu ulicznym, a dochodzą nowe miejsca, gdzie trzeba by je wykonać, więc w dalszym ciągu należy rozbudować i modernizować oświetlenie uliczne na energooszczędne. Powstaje wiele nowych miejsc rekreacji i sportu na naszym terenie. Oczywiście nadal jest potrzeba ich dalszej budowy, ale co za tym idzie, trzeba te obiekty zabezpieczyć poprzez system monitoringu, aby służyły mieszkańcom, a nie wandalom. Dużym problemem na naszym terenie są pobocza i ich stan. Staramy się dbać o nasze tereny gminne, ale widzę potrzebę zwiększenia nakładów finansowych na tego typu zadania. To, co udało nam się wprowadzić w pierwszym roku, to stypendia naukowe. Myślę, że zostaną już na zawsze, bo warto inwestować w dzieci, a wiedza i nauka zawsze się przyda i pomoże w dorosłym życiu. Bacznie przyglądam się budżetowi gminy i wiem, na ile można sobie pozwolić w wydatkowaniu, dlatego chciałbym wesprzeć te najmłodsze dzieci, najpierw poprzez tzw. becikowe gminne, a później żłóbek. Duży nacisk postawię na wsparcie dla seniorów oraz bezpośrednią pomoc dla wszystkich mieszkańców, a mianowicie na: darmową pomoc prawną, którą mamy już obecnie, mieszkania socjalne oraz punkt pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, pomoc przy wypełnianiu wniosków gminnych i unijnych o dofinansowania, bo wiemy, ile jest z tym problemów.

W swojej wieloletniej karierze samorządowca spotykałem się wielokrotnie z dowodami sympatii i poparcia mieszkańców naszej gminy. Jeśli i tym razem wyborcy poprą moja kandydaturę, to jestem przekonany, że energii do pracy na tym zaszczytnym stanowisku z pewnością mi nie zabraknie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Przedstawiamy kilka zdjęć z przeprowadzonych inwestycji

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg56.jpgdsc00594.jpgdsc022212.jpgdsc06157.jpgdsc_0017.jpgdsc_0044.jpgdsc_0062.jpgdsc_0073.jpgdsc_0079.jpgdsc_0109.jpgdsc_0118.jpgdsc_0144.jpgdsc_0145.jpgdsc_0152.jpgdsc_0174_wynik.jpgdsc_0245.jpgdsc_0250.jpgdsc_0254.jpgDSC_0263.JPGdsc_0268.jpgDSC_0283.JPGdsc_0286.jpgdsc_0291.jpgdsc_0426.jpgdsc_0456.jpgdsc_0474.jpgdsc_0532.jpgdsc_0538.jpgDSC_0583.JPGdsc_0614.jpgdsc_0618.jpgdsc_0623.jpgDSC_06231.JPGdsc_0659.jpgdsc_0668.jpgdsc_0712.jpgdsc_0770.jpgdsc_0790.jpgDSC_0797.JPGdsc_0933.jpgdsc_0964.jpgdsc_0979.jpgDSC_1686.JPGgrupowe.jpgIMG_2485.JPGphoto.jpgphoto76.jpgwojt2.JPG