21 września 2018 r. 159 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy Sośnie w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik. Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Sośniach, która przygotowała piękną część artystyczną w wykonaniu dzieci, a uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Sośniach.

Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach – Halina Czemiel a część stypendialna poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach - Arleta Zadka. Bardzo miłym akcentem  uroczystości był wspólny słodki poczęstunek przy kawie, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

W sumie przez trzy lata stypendia naukowe otrzymało 425 uczniów. Na ten cel zostało wydane 134 250 zł, ale jak powiedział Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, są to najlepiej zainwestowane pieniądze z budżetu gminy.

dsc_0784.jpgdsc_0787.jpgdsc_0789.jpgdsc_0793.jpgdsc_0794.jpgdsc_0795.jpgdsc_0803.jpgdsc_0807.jpgdsc_0808.jpgdsc_0809.jpgdsc_0810.jpgdsc_0811.jpgdsc_0812.jpgdsc_0813.jpgdsc_0814.jpgdsc_0815.jpgdsc_0816.jpgdsc_0817.jpgdsc_0818.jpgdsc_0820.jpgdsc_0821.jpgdsc_0823.jpgdsc_0825.jpgdsc_0828.jpgdsc_0829.jpgdsc_0831.jpgdsc_0833.jpgdsc_0835.jpgdsc_0836.jpgdsc_0838.jpgdsc_0840.jpgdsc_0841.jpgdsc_0845.jpgdsc_0846.jpgdsc_0847.jpgdsc_0849.jpgdsc_0851.jpgdsc_0854.jpgdsc_0857.jpgdsc_0859.jpgdsc_0860.jpgdsc_0862.jpgdsc_0864.jpgdsc_0865.jpgdsc_0867.jpgdsc_0868.jpgdsc_0873.jpgdsc_0874.jpgdsc_0876.jpgdsc_0878.jpgdsc_0880.jpgdsc_0882.jpgdsc_0883.jpgdsc_0884.jpgdsc_0886.jpgdsc_0888.jpgdsc_0889.jpgdsc_0891.jpgdsc_0892.jpgdsc_0893.jpgdsc_0895.jpgdsc_0897.jpgdsc_0898.jpgdsc_0900.jpgdsc_0902.jpgdsc_0903.jpgdsc_0905.jpgdsc_0906.jpgdsc_0907.jpgdsc_0909.jpgdsc_0910.jpgdsc_0911.jpgdsc_0913.jpgdsc_0914.jpgdsc_0915.jpgdsc_0917.jpgdsc_0918.jpgdsc_0919.jpgdsc_0921.jpgdsc_0922.jpgdsc_0926.jpgdsc_0927.jpgdsc_0928.jpgdsc_0929.jpgdsc_0930.jpgdsc_0931.jpgdsc_0932.jpgdsc_0934.jpgdsc_0936.jpgdsc_0938.jpgdsc_0942.jpgdsc_0946.jpgdsc_0947.jpgdsc_0952.jpgdsc_0953.jpgdsc_0954.jpgdsc_0955.jpgdsc_0956.jpgdsc_0957.jpgdsc_0958.jpgdsc_0960.jpgdsc_0962.jpgdsc_0964.jpgdsc_0965.jpgdsc_0967.jpgdsc_0969.jpgdsc_0970.jpgdsc_0971.jpgdsc_0974.jpgdsc_0978.jpgdsc_0983.jpgdsc_0987.jpgdsc_0989.jpgdsc_0991.jpgdsc_0992.jpgdsc_0996.jpgdsc_1001.jpgdsc_1002.jpgdsc_1004.jpgdsc_1006.jpg