W dniu 16 marca 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach.

Konkurs przeprowadzony został przez Państwową Straż Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim.

Oficjalnie konkurs otworzył przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim brygadier Roman Matecki oraz dyrektor szkoły w Przygodzicach pan Tomasz Guliński. W skład komisji konkursu zasiedli: brygadier Piotr Sobczak i starszy kapitan Jacek Kowalczyk.

Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Na konkurs przyjechali najlepsi uczniowie powiatu ostrowskiego.   Gminę Sośnie reprezentował zwycięzca konkursu gminnego w kategorii szkół podstawowych Kamil Blaszkiewicz. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemny i ustny. Ostatecznie uczeń Zespołu Szkół w Sośniach zajął V miejsce w powiecie ostrowskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe.

20180316_095629.jpg20180316_095638.jpg20180316_100239.jpg20180316_130135.jpg20180316_130926.jpg