16 marca 2018 r. 57 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów gimnazjów z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy Sośnie w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Stanisław Budzik. Wójt wręczył w sumie 72 stypendiów naukowych. Gospodarzem gali stypendialnej była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, która przygotowała część artystyczną w wykonaniu dzieci, a uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Sośniach.

Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju - Justyna Rasiak a część stypendialna poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach - Arleta Zadka. Bardzo miłym akcentem  uroczystości był wspólny słodki poczęstunek przy kawie, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

dsc_0082.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0085.jpgdsc_0088.jpgdsc_0089.jpgdsc_0090.jpgdsc_0091.jpgdsc_0092.jpgdsc_0093.jpgdsc_0094.jpgdsc_0095.jpgdsc_0096.jpgdsc_0098.jpgdsc_0099.jpgdsc_0100.jpgdsc_0101.jpgdsc_0104.jpgdsc_0106.jpgdsc_0107.jpgdsc_0108.jpgdsc_0111.jpgdsc_0113.jpgdsc_0114.jpgdsc_0117.jpgdsc_0119.jpgdsc_0120.jpgdsc_0126.jpgdsc_0128.jpgdsc_0130.jpgdsc_0140.jpgdsc_0142.jpgdsc_0144.jpgdsc_0147.jpgdsc_0148.jpgdsc_0151.jpgdsc_0154.jpgdsc_0155.jpgdsc_0162.jpgdsc_0165.jpgdsc_0167.jpgdsc_0169.jpgdsc_0171.jpgdsc_0175.jpgdsc_0178.jpgdsc_0179.jpgdsc_0180.jpgdsc_0183.jpgdsc_0185.jpgdsc_0186.jpgdsc_0188.jpgdsc_0190.jpgdsc_0193.jpgdsc_0196.jpgdsc_0199.jpgdsc_0200.jpgdsc_0201.jpgdsc_0206.jpgdsc_0207.jpgdsc_0210.jpgdsc_0213.jpgdsc_0214.jpgdsc_0218.jpgdsc_0219.jpgdsc_0221.jpgdsc_0225.jpgdsc_0229.jpgdsc_0230.jpgdsc_0233.jpgdsc_0235.jpgdsc_0237.jpgdsc_0238.jpgdsc_0242.jpgdsc_0243.jpgdsc_0246.jpgdsc_0247.jpgdsc_0250.jpgdsc_0254.jpgdsc_0259.jpgdsc_0261.jpgdsc_0262.jpgdsc_0264.jpgdsc_0266.jpgdsc_0268.jpgdsc_0269.jpgdsc_0271.jpgdsc_0274.jpgdsc_0276.jpgdsc_0278.jpgdsc_0281.jpgdsc_0283.jpgdsc_0286.jpgdsc_0288.jpgdsc_0290.jpgdsc_0293.jpgdsc_0294.jpgdsc_0295.jpgdsc_0298.jpgdsc_0300.jpgdsc_0304.jpgdsc_0307.jpgdsc_0313.jpgdsc_0317.jpgdsc_0320.jpgdsc_0324.jpgdsc_0330.jpgdsc_0331.jpgdsc_0337.jpgdsc_0339.jpgdsc_0341.jpgdsc_0345.jpgdsc_0346.jpgdsc_0348.jpgdsc_0353.jpgdsc_0356.jpgdsc_0358.jpgdsc_0359.jpgdsc_0360.jpg