W sobotę, 27 stycznia, Koło Łowieckie nr 48 „Łoś” w Krotoszynie obchodziło 35-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystej mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośniach ksiądz kanonik Leszek Grodziński przypominał o tym, że bycie myśliwym to przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność.

Liturgię, a także część oficjalną, uświetniła gra Sygnalistów: Malwiny Fikus i Stefana Kolanowskiego.

Dalsza część uroczystości odbywała się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach. Po przybyciu na salę bankietową prezes Koła Damian Wencławiak przywitał myśliwych oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Organów Polskiego Związku Łowieckiego - Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Kaliszu Wojciecha Szostakowskiego, Łowczego Okręgowego Marka Przybylskiego, członków Okręgowej Rady Łowieckiej Adama Całkę - Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin, pełniącego funkcję opiekuna Koła z ramienia Zarządu Okręgowego Pawła Lisiaka, Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, seniorów założycieli Koła oraz zaproszonych rolników gospodarujących na terenie dzierżawionego obwodu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje z okazji pięknego jubileuszu oraz poświęcenia nowego sztandaru - najgodniejszego symbolu duchowej więzi, jedności i prawości polskiego łowiectwa, życząc jednocześnie członkom Koła i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w codziennym życiu i myśliwskiej społeczności. Prezes Koła przedstawił również krótką historię Koła:

Na podstawie decyzji Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 kwietnia 1982 roku Kołu Łowieckiemu nr 484 przydzielono obwód łowiecki nr 68 na terenie Nadleśnictwa Antonin. W dniu 28.04.1982r. z inicjatywy kolegów zwołano Walne Zgromadzenie, na którym zatwierdzono Statut Wojskowego Koła Łowieckiego 484 Krotoszyn oraz wybrano władze Koła. W skład pierwszego Zarządu weszli: Przewodniczący Zarządu - Kol. Marian Bielawny, Łowczy - Kol. Eugeniusz Czempik, Skarbnik - Kol. Zdzisław Buniowski, Sekretarz - Kol. Henryk Wiatr. Komisję Rewizyjną tworzyli wtedy: Przewodniczący - Kol. Cezary Michajłowski, Członek - Kol. Stanisław Baran, a członkami Koła zostali: Kol. Marek Wachelko, Kol. Eugeniusz Olech, Kol. Leon Pedryc, Kol. Mieczysław Czerwonka, Kol. Tadeusz Knop, Kol. Jan Kołodziej, Kol. Roman Mikołajczak.

Zarząd Koła zawarł z Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Leśnictwa w Kaliszu umowę dzierżawną obwodu łowieckiego nr 68 położonego na terenie Nadleśnictwa Antonin, który obejmował powierzchnię ogólną 3790 ha. W tym czasie na terenie obwodu znajdowały się: 1 paśnik, 1 paśnik - magazyn oraz 2 ambony.

W pierwszym sezonie, tj. 1982/1983, członkowie Koła wykonali 4 ambony, 1 paśnik dla jeleni i 8 paśników dla saren. Pierwsze polowanie zbiorowe odbyło się 14 sierpnia 1982 roku i było to polowanie na ptactwo wodne. W polowaniu udział wzięło 10 Kolegów. Pierwszym królem polowania został Kol. Zdzisław Buniowski.

W pierwszym sezonie istnienia Koła zorganizowano 10 polowań na zwierzynę grubą i 1 polowanie na ptactwo wodne, królem sezonu został Kol. Marek Wachelko.

W sezonie 1983/1984 przyjęto kolejnych 8 członków, tak więc Koło liczyło już 21 członków. W tym też sezonie Zarząd Koła zorganizował pierwsze szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Wolicy.

W sezonie 1984/1985 na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd w składzie: Przewodniczący - Kol. Zdzisław Buniowski, Łowczy - Kol. Eugeniusz Czemplik, Sekretarz - Kol. Leon Pedryc, Skarbnik - Kol. Józef Stopiński.

Sezon 1989/1990 był sezonem, w którym po raz pierwszy pozyskano łosie. Padł pierwszy byk, a pozyskał go Kol. Leon Pedryc.

W sezonie 1995/1996 na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia Koło przyjmuje nazwę „Łoś”.

W sezonie 1999/2000 w miesiącu maju gościmy po raz pierwszy w naszym Kole, co trwa do dzisiaj, myśliwych z zagranicy wykonujących polowanie na rogacze.

Obecnie Koło nasze gospodaruje na obszarze 3854 ha. Koło posiada 4,17 ha poletek łowieckich oraz 5 pasów zaporowych. W bieżącym sezonie zakupiliśmy, celem dokarmiania zwierzyny, kilkadziesiąt ton karmy objętościowej i treściwej: buraki, marchew, kasztany, kukurydzę. Na szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych wydaliśmy kwotę 36 500 zł.

Na zakończenie części oficjalnej myśliwi zaprosili gości do wspólnego biesiadowania przy stole obfitującym w dania kuchni myśliwskiej.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpgdsc_0001.jpgdsc_0002.jpgdsc_0004.jpgdsc_0005.jpgdsc_0007.jpgdsc_0009.jpgdsc_0011.jpgdsc_0016.jpgdsc_0018.jpgdsc_0021.jpgdsc_0025.jpgdsc_0026.jpgdsc_0028.jpgdsc_0033.jpgdsc_0036.jpgdsc_0040.jpgdsc_0041.jpgdsc_0042.jpgdsc_0045.jpgdsc_0046.jpgdsc_0047.jpgdsc_0048.jpgdsc_0049.jpgdsc_0050.jpgdsc_0051.jpgdsc_0052.jpgdsc_0053.jpgdsc_0056.jpgdsc_0058.jpgdsc_0061.jpgdsc_0063.jpgdsc_0068.jpgdsc_0069.jpgdsc_0070.jpgdsc_0071.jpgdsc_0072.jpgdsc_0073.jpgdsc_0074.jpgdsc_0075.jpgdsc_0079.jpgdsc_0081.jpgdsc_0082.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0085.jpgdsc_0086.jpgdsc_0087.jpgdsc_0088.jpgdsc_0089.jpgdsc_0091.jpgdsc_0092.jpgdsc_0093.jpgdsc_0094.jpgdsc_0097.jpgdsc_0099.jpgdsc_0100.jpgdsc_0102.jpgdsc_0103.jpgdsc_0104.jpgdsc_0111.jpgdsc_0114.jpgdsc_0116.jpgdsc_0118.jpgdsc_0120.jpgdsc_0122.jpgdsc_0124.jpgdsc_0127.jpgdsc_0131.jpgdsc_0133.jpgdsc_0136.jpgdsc_0138.jpgdsc_0141.jpgdsc_0146.jpgdsc_0150.jpgdsc_0152.jpgdsc_0158.jpgdsc_0160.jpgdsc_0161.jpgdsc_0168.jpgdsc_0172.jpgdsc_0177.jpgdsc_0178.jpgphoto3.jpgphoto4.jpg