Podsumowanie minionego roku jest okazją, by zaprezentować działania podejmowane w naszej gminie w każdej z dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Inwestycji w minionym roku w Gminie Sośnie nie brakowało, a nawet można rzec, że było ich bardzo dużo w porównaniu do poprzednich lat.

„Rok 2017 był dla wszystkich bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. To jest tak naprawdę kontynuacja pewnych założeń z początku mojej kadencji i z roku na rok z jeszcze większą siłą je realizuję. Przez ten czas udało się rozwiązać wiele problemów trudnych i tych mniejszych, choć kilka jest jeszcze przed nami. Są to sprawy jeszcze sprzed lat, które teraz dopiero są możliwe do rozwiązania. Gdyby ich nie było, to z pewnością udałoby się zrobić jeszcze więcej, ale mimo tych trudności mogę być zadowolony, bo udało się poczynić nowe inwestycje i odnieść wiele sukcesów. Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało się wykonać, bez zadłużenia gminy, inwestycje za ok. 4 mln złotych. To głównie przebudowy dróg, modernizacja i budowa obiektów, placów publicznych, czy -taki dla nas bardzo ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo- zakup nowego samochodu bojowego dla OSP w Sośniach” - powiedział Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik.

Początek roku był bardzo dobry dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach, ponieważ po długim oczekiwaniu do strażaków trafił wreszcie nowy samochód MAN TGM 18.340 4×4, którego zabudowano i wyposażono m.in.w zbiorniki na wodę oraz środek pianotwórczy, pompę o wydajności 4500 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy oraz linię szybkiego natarcia. Wartość auta to 1 mln 131 tys. złotych, z czego 85% to środki unijne. Była to jedna z największych inwestycji ubiegłego roku.

Około 30 tysięcy zostało wydane na modernizację i przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku po byłym przedszkolu. To był bardzo dobry pomysł wójta, ponieważ GOPS otrzymał odrębną siedzibę, więcej przestrzeni do pracy i o niebo lepsze warunki. Pomysł przeniesienia Ośrodka być może nie każdemu się początkowo podobał, jednak obecnie zyskał sporą aprobatę wśród mieszkańców i petentów.
W ubiegłym roku gmina zyskała też nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowano plac zabaw i zbudowano drogę dojazdową w miejscowości Kałkowskie oraz doposażono plac zabaw w Dobrzecu przy świetlicy. Z pewnością wydane na ten cel ok. 100 tysięcy złotych było trafnym pomysłem.

Tak jak w roku poprzednim, w dalszym ciągu stawiamy na infrastrukturę drogową, ponieważ mieszkańcy zarówno w tej kadencji, jak i w poprzedniej o to apelowali. W roku 2017 udało się zrealizować kolejne inwestycje drogowe i to na wysokim poziomie. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych można wymienić przebudowy dróg gminnych:
- Możdżanów-Bogdaj,
- w miejscowości Granowiec - ul. Pocztowa i Wiejska, odgałęzienie ul. Pilarskiej,
- w miejscowości Sośnie - ul. Boczna, Jasna i Słoneczna,
- w miejscowości Kałkowskie dz. 109 oraz dojazd do placu zabaw i do remizy OSP,
- Kuźnica Kącka - Niwki Książęce,
a także:
- przebudowę istniejącego chodnika w miejscowości Sośnie - ul. Wincentego Witosa,
- budowę chodnika w m. Sośnie - ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strażackiej.

W sumie przebudowano ok. 4 km dróg gminnych za kwotę ok. 1.6 miliona zł, a 300 000 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu jako wkład w remont dróg powiatowych - powiat wyremontował w naszej gminie ok. 4 km dróg.
Należy tutaj dodać, że Gmina Sośnie w 2017 r. wybudowała trzy linie oświetlenia ulicznego: w m. Sośnie przy ul. Okrężnej i ul. Cichej oraz w m. Granowiec przy ul. Piaskowej. Są to linie wyłączone spod zarządu spółki oświetlenia ulicznego, dlatego za bezpośrednie ich funkcjonowanie odpowiedzialna będzie wyłącznie gmina. Koszt inwestycji to ok. 160 000 zł.
Oczywiście, poza tymi dużymi, mamy jeszcze wiele mniejszych inwestycji, zakupów czy remontów m. in.: zakup przystanków autobusowych, naprawy przepustów czy nawierzchni dróg i ulic.

W 2017 roku, tak jak w poprzednich latach, w Gminie Sośnie zwrócono szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, sportu  i rekreacji. W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne. Wśród nich są uroczystości organizowane co roku, mające już długą tradycję, takie jak Dzień Gminy Sośnie, Dożynki Gminne, Kaczor w Możdżanowie czy w Bogdaju, Wieczornica w Pawłowie upamiętniająca wydarzenia historyczne, a także liczne festyny, koncerty, zajęcia aktorskie z uczniami i wiele, wiele innych. Mocno promowane jest czytelnictwo i spotkania autorskie. Tak jak w ubiegłym roku, także i w roku 2017 Gmina Sośnie kontynuowała przyznawanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych przeznaczonych dla uczniów szkół z terenu gminy posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie.

Mieszkańcy korzystają także z bogatej oferty stowarzyszeń czy innych grup społecznych, których na terenie gminy działa wiele. Przy wsparciu środków pozyskanych z budżetu Gminy Sośnie, a także innych jednostek samorządowych i rządowych oraz innych źródeł, organizowane są wycieczki krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem zabytków o charakterze m. in. historycznym, kulturalnym i sakralnym, wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie wystaw, muzeów, a także spotkania o charakterze towarzyskim i integracyjnym, takie jak andrzejki, wieczorki karnawałowe i okolicznościowe, festyny. Już po raz kolejny udało się zrealizować „kolację rybną” w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach, a po raz pierwszy odbył się Jarmark bożonarodzeniowy, który zapewne wpisze się w kalendarz naszych imprez, bo okazał się rewelacyjny i przyciągnął wielu ludzi, w szczególności dzieci.  

W 2018 roku Gmina Sośnie będzie starała się pozyskiwać środki zewnętrzne. Być może będzie to rekordowy rok, jeśli chodzi o pozyskane, jak i wydane środki na inwestycje, sięgające niemal ok. 7 mln zł – zaznaczając oczywiście, że będą to środki z dofinansowania i własne, bez kredytu, ponieważ gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Zarówno na tle powiatu, jak i kraju, jesteśmy taką perełką wśród gmin, z których większość jest zadłużona. Brak jakichkolwiek zobowiązań (kredytów) pokazuje, że środki są tutaj wydawane z należytą dbałością. Sytuacja finansowa, jak i samo funkcjonowanie urzędu wskazuje, jak dobrego mamy gospodarza. Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik, jako dobry menedżer tej gminy potrafi pokazać, gdzie szukać pieniędzy i jak o nie zabiegać – udowodnił to już nie raz. Należy więc docenić pracę wójta, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze podejmowane decyzje są łatwe. Głosowanie na ostatniej, XLIX Sesji Rady Gminy nad budżetem na rok 2018, świadczy o dobrej współpracy i ogromnym poparciu dla budżetu i inwestycji przez radnych, a to tylko umacnia pozycję wójta jako bardzo dobrego włodarza.

„Podsumowując kolejny rok mojego urzędowania mogę stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy Sośnie, okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie realizujemy to z roku na rok. Dodatkowo musimy zrealizować w najbliższym czasie kluczowe i wymagające dużych nakładów inwestycje, takie jak oczyszczalnia ścieków, by doprowadzić ją do realiów XXI wieku. Jednak odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły nam przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia w gminie. W 2017 roku praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Działania swoje i moich współpracowników oceniam na bardzo wysokim poziomie. Były one dostosowane do możliwości finansowych budżetu. Choć są też osoby krytycznie nastawione do tych działań, to mimo wszystko uważam, że każdy ma swoje zdanie i nie zamierzam tego relacjonować. Swoje działania oddaję Państwa ocenie. Uważam, że należy intensywnie pracować dalej na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom UG za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Państwu, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy nas wspierają w naszych działaniach” – powiedział Wójt Gminy Sośnie - Stanisław Budzik.