Przy 14 głosach za i 1 przeciw Rada Gminy Sośnie uchwaliła w poniedziałek 18 grudnia budżet na 2018 rok. Radni zaakceptowali projekt, który przewiduje bardzo ambitny plan na najbliższy rok, ale jak najbardziej realny. Patrząc na mijający rok trzeba przyznać, że Gmina Sośnie nie hamuje tempa inwestycji i rozwoju.

Przegłosowany budżetu jest wynikiem głębokich analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wniosków radnych, zapewniający szereg nowych inwestycji, a co za tym idzie rozwój gminy. Rok 2018 będzie rokiem nowych wyzwań, a część zadań - możliwymi do wykonania dzięki pozyskanym środkom unijnym. Być może będzie to rekordowy rok, jeśli chodzi o pozyskane, jak i wydane środki na inwestycje, sięgające niemal ok. 7 mln zł.

Gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Brak jakichkolwiek zobowiązań (kredytów) pokazuje, że środki są wydawane z należytą dbałością. Sytuacja finansowa, jak i samo funkcjonowanie Urzędu pokazuje, jak dobrego mamy gospodarza. Wójt Gminy Sośnie, Stanisław Budzik, jako dobry menedżer tej gminy potrafi pokazać, gdzie szukać pieniędzy i jak o nie zabiegać – udowodnił to już nieraz. Należy więc docenić pracę wójta, bo zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze podejmowane decyzje są łatwe. Głosowanie na ostatniej, XLIX, Sesji Rady Gminy nad budżetem na rok 2018 świadczy o dobrej współpracy i ogromnym poparciu dla budżetu, jak i inwestycji, przez radnych, a to tylko umacnia pozycję wójta, jako bardzo dobrego włodarza. Zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne, ale z roku na rok podejmowanych jest coraz więcej działań ku temu zmierzających. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły przeprowadzenie w 2017 roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia w gminie.

Głosowanie przeciwko i nie przyjęcie budżetu na 2018 rok w konsekwencji pozbawiłoby mieszkańców naszej gminy bardzo ważnych inwestycji oraz dalszego rozwoju gminy, dlatego przy głosowaniu konieczna jest rozwaga, aby zawsze kierować się przede wszystkim dobrem mieszkańców, a nie własnymi ambicjami.

dsc_0809.jpgdsc_0810.jpgdsc_0811.jpgdsc_0812.jpgdsc_0813.jpgdsc_0814.jpgdsc_0817.jpgdsc_0818.jpgdsc_0820.jpgdsc_0821.jpgdsc_0822.jpgdsc_0823.jpgdsc_0824.jpgdsc_0826.jpgdsc_0828.jpg