W dniu 16 grudnia 2017r. przy remizie OSP w Sośniach został uroczyście otwarty plac, który w ostatnim czasie zmienił swój wygląd. Jego powstanie możliwe było dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy. Projekt zagospodarowania terenu obejmował -oprócz zagospodarowania placu- wykonanie systemu odwodnienia, jak również regulację wpustów wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Część potrzebnej kwoty pochodziła z funduszu sołeckiego uchwalonego w 2016 roku. Równolegle do tej inwestycji trwała budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Sośnie na ul. Okrężnej i Cichej oraz w m. Granowiec na ul. Piaskowej. Realizacja zadania obejmowała budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przewidującej zamontowanie opraw ze źródłem światła LED na aluminiowych słupach oświetleniowych. Są to linie wyłączone spod zarządu Spółki oświetlenia ulicznego, dlatego za bezpośrednie jej funkcjonowanie odpowiedzialna będzie wyłącznie Gmina.

Na uroczystość otwarcia placu przybyli: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy Sośnie Justyna Maryniak, Skarbnik Gminy Sośnie Joanna Chalińska, proboszcz parafii w Sośniach ks. kanonik Leszek Grodziński, Radni Gminy Sośnie, przedstawiciel Wykonawcy, strażacy oraz mieszkańcy.

Wójt Gminy przywitał wszystkich przybyłych gości oraz powiedział kilka słów o przeprowadzonych inwestycjach. Pozostali uczestnicy nie kryli zadowolenia z inwestycji i również wyrazili swoje zadowolenie w pozytywnych słowach. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Był to dzień bardzo uroczysty i -choć chłodny- dla wielu osób bardzo gorący, bo nie zawsze możemy się cieszyć z tylu zrealizowanych inwestycji, jak w tym roku. Widać, że gmina z dnia na dzień pięknieje i to raduje nie tylko włodarzy gminy, ale przede wszystkim mieszkańców, bo to przecież dla nich jest wykonywane. Na koniec Wójt podziękował wszystkim, szczególnie mieszkańcom za przybycie. Jak widać, wszyscy cieszymy się z tych inwestycji, które przynoszą radość.

dsc_0679.jpgdsc_0681.jpgdsc_0687.jpgdsc_0690.jpgdsc_0691.jpgdsc_0694.jpgdsc_0705.jpgdsc_0719.jpgdsc_0724.jpgdsc_0727.jpgdsc_0728.jpgdsc_0730.jpgdsc_0732.jpgdsc_0742.jpgdsc_0743.jpgdsc_0745.jpgdsc_0747.jpgdsc_0749.jpgdsc_0754.jpgdsc_0755.jpgdsc_0758.jpgdsc_0761.jpgdsc_0772.jpgdsc_0773.jpgdsc_0774.jpgdsc_0779.jpgdsc_0781.jpgdsc_0784.jpgdsc_0789.jpgdsc_0790.jpg