29 listopada br. w Domu Kultury w Odolanowie odbył się XVIII Rejonowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas V – VII szkół podstawowych o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. Celem konkursu jest: podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów; rozwijanie ogólnej sprawności językowej; kształcenie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów; zdobywanie nawyków poprawnego pisania; budzenie u uczniów świadomości potrzeby znajomości ortografii oraz utrwalenie poznanych zasad ortograficznych.

Po komisyjnym otwarciu koperty, opieczętowanej przez autorkę dyktanda, uczniowie wzięli się do pracy i uzupełniali dyktando z lukami zatytułowane „Uciążliwy zwierzak”.

W ortograficznych zmaganiach wzięło udział 33 uczniów ze szkół z Gminy Sośnie i Gminy Odolanów. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne, są to: Oliwia Miszczyk kl. V, Adrian Drapiewski kl. VI i Alicja Wołodźko kl. VII. Spisali się oni na medal, zdobywając czołowe miejsca.

I miejsce - Adrian Drapiewski

II miejsce - Oliwia Miszczyk

Wyróżnienie - Alicja Wołodźko

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Ziętek

3.jpg5.jpg