Twórcy, animatorzy, działacze kultury przedstawiciele różnych obszarów aktywności artystycznej za odnoszone sukcesy i promocję Powiatu Ostrowskiego zostali uhonorowani przez Starostę Ostrowskiego Laurami Kultury 2017. Uroczysta gala odbyła się 27 października 2017 roku w Ostrowskim Centrum Kultury.

Nagrody wręczono podczas symbolicznej XIII Inauguracji Roku Kulturalnego w Powiecie Ostrowskim i zarazem VII Gali Laurów Kultury.

- ‘’Kiedy siedem lat temu zastanawialiśmy się na wyborem formuły nagradzania ludzi związanych z kultura wybór padł właśnie na statuetkę z symbolicznym laurem, którym już w czasach antycznych był nagrodą dla najlepszych. Co roku staję przed ogromnym dylematem wyboru laureatów z kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatów. Konsekwentnie nagradzam tych, którzy działają zarówno w kulturze przez duże i jak i małe „k’’, ale są dla nas jednakowo ważni. I chociaż godnych do jej otrzymanie jest wielu to podjęliśmy decyzję o ograniczeniu ilości, po to by budować jej markę’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Uroczystość rozpoczęła sopranistka Daria Stachowicz utworem Canto d’Ucceli, z repertuaru Małgorzaty Walewskiej, a na fortepianie akompaniował jej Wojciech Konopko.

Wśród wielu osób, którzy zostali docenieni na tle naszego powiatu znalazł się mieszkaniec Sośni, wieloletni pracownik Opery Wrocławskiej, nauczyciel Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu z 20-letnim stażem, który ostatecznie swoje losy związał z Sośniami, w których zamieszkał. Nie porzucił jednak pracy pedagogicznej ucząc w szkole muzycznej w Namysłowie, ale zaangażował się także w działalność kulturalną na terenie swojej gminy. Jest kapelmistrzem Gminnej Orkiestry Dętej. Zespół pod jego kierunkiem poszerzył znacznie swój repertuar o pieśni, marsze i kolędy oraz znacznie podniósł poziom artystyczny. Dziś jest stałym elementem kulturalnego pejzażu poprzez udział i muzyczną oprawę wielu różnorodnych imprez.

Za działalność artystyczną na rzecz swojej Małej Ojczyzny i wzbogacanie oferty kulturalnej Powiatu Ostrowskiego Laur Kultury 2017 Starosty Ostrowskiego otrzymuje Stanisław Szymanowski.

20171031094039b.jpg201710301447482b.jpg201710301447498b.jpg2017103014475118b.jpg2017103014475332b.jpg2017103014475335b.jpg

Źródło: Powiat Ostrowski