Ulice: Boczna, Jasna i Słoneczna – to kolejne drogowe przebudowy w naszej gminie. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia: kałuże, czy wyboje są tą już tylko wspomnieniem.
Koszt tego zadania wyniósł 277 388,79 zł, ale całkowita wartość inwestycji - łącznie z dokumentacją i z wcześniejszą budową kanalizacji tzw. deszczówki- to w sumie około 600 tys. zł.

Przedmiotem zadania była przebudowa nawierzchni trzech dróg gminnych poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Sama konstrukcja drogi jest mocna i wygląda następująco: kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, obramowanie jezdni z krawężników betonowych.

W poniedziałek, 9 października, uroczyście otwarto i poświęcono nowo powstałe odcinki. Uroczystość zgromadziła mieszkańców tych ulic, którzy nie kryli zadowolenia z przeprowadzonej inwestycji. W trakcie uroczystości przecięto wstęgę i poświęcono drogi.

Uroczystego otwarcia dróg dokonali: Wójt Gminy Sośnie – Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie – Mirosław Ostojak, Radny Gminy Sośnie – Michał Szczepaniak, Sołtys wsi Sośnie – Józef Gąsior, przedstawiciel Wykonawcy - Urszula Mus oraz mieszkanka ulicy Jasnej - Longina Moch. Poświęcenia dokonał ks. kanonik Leszek Grodziński.

Wójt Gminy podkreślił, iż mieszkańcy na tę inwestycję czekali kilkadziesiąt lat. Nowa droga poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy i stanie się istotnym czynnikiem rozwoju tej części gminy.

DSC_0583.JPGdsc_0587.jpgdsc_0589.jpgdsc_0590.jpgdsc_0591.jpgdsc_0592.jpgdsc_0594.jpgdsc_0595.jpgdsc_0597.jpgdsc_0600.jpgdsc_0601.jpgdsc_0604.jpgdsc_0605.jpgdsc_0606.jpgdsc_0608.jpgdsc_0610.jpgdsc_0611.jpgdsc_0616.jpgdsc_0618.jpgdsc_0624.jpgdsc_0631.jpgdsc_0633.jpgdsc_0634.jpgdsc_0635.jpg